Til unge og deres forældre

Sådan fungerer Ny Nørremark

For at kunne modtage et af vores tilbud skal den unge visiteres af deres kommune.

Opholdsstedet Ny Nørremark er for børn fra 11 år og unge fra 18 år og op, fordelt i aldersopdelte enheder.

Ny Nørremarks visitationsansvarlige læser den unges papirer igennem for at sikre at den unge er indenfor vores målgruppen.

Indflydelse

Ny Nørremark arbejder på at gøre de unge, der er indskrevet hos os, så selvstændige som muligt.

 

På opholdsstedet Ny Nørremark er der fast unge møde hver onsdag, hvor alle unge mødes med de ansatte der er på arbejde. Der vælges en ordstyrer blandt de unge. Et af formålene med mødet er at lære dem, at alle har ret til at have deres egen mening og ret til at ytre sig.

 

Det giver også erfaring i at tale med andre og opbygge selvtillid. På mødet kan de lufte ønsker – én vil for eksempel gerne gå på aftenskole, og så taler man om, hvordan det kan lade sig gøre, og hvordan man bedst muligt kan bakke op om dette.

 

Ved ansættelse af nyt personale på Ny Nørremark får de unge mulighed for at deltage til ansættelsessamtalen. Dette giver erfaring i at tale med fremmede, hvilket er medvirkende til at opbygge den enkeltes selvværd.

Samarbejdet med de pårørende

Både den unge og de pårørende får individuel supervision af en neuropsykolog, i den unges problematikker og behov.

 

Hver enkelt af dem, der er indskrevet hos os, får støtte fra vores ansatte i forhold til lige præcis deres udfordringer. Samtidig får både den unge selv og de pårørende supervision/undervisning hos os og vores specialister. Her lærer de om hjernen og dens udvikling. Den unges sag og handleplan drøftes med de pårørende og deres sagsbehandler i fællesskab.

 

Alle får en forklaring i ord og begreber, der giver mening for dem selv, om, hvad der er på færde i deres hjerne, hvad der er deres stærke sider, og hvori deres svagheder består. Denne indsigt, som de får i trygge rammer af erfarne fagfolk, er med til at give dem den selvindsigt, der er forudsætningen for, at de aktivt tager del i det arbejde, der skal udvikle deres potentialer. Samtidig lærer deres forældre, hvordan de bedst støtter dem i deres udvikling. Nogle gange er det hele familien, der er med på sådan en undervisningsdag eller supervisions seance.

Ny Nørremarks pædagogiske metoder

Ny Nørremark har siden begyndelsen af 1990’erne taget fagligt afsæt i neuropsykologien og den deraf afledte neuropædagogik. Metoden er valgt, fordi den sætter ord og teori på den systematik og tilgang som virker på børnene og de unge, der bor hos os.

 

Neuropædagogikken er grundstammen i arbejdet på Ny Nørremark.

 

Neuropsykologien fortæller os, at et svagt eller ødelagt center i hjernen som regel ikke kan genopbygges. Grundstenen i Neuropædagogikken er at man kan træne et hjerneskadet menneske til det de oplever succes med. Det giver motivation for at træne mere og dermed udvikle evnen til at kompensere for de svage sider.

 

Dette med den positive forstærkning af de stærke sider er den ene side af mønten. Den anden – nok så vigtige – er, at det er omsonst at træne svage eller ødelagte centre. Det giver i bedste fald intet resultat, i værste tilfælde en nederlagsfølelse.

 

De svage sider skal komme med af sig selv på baggrund af den motivation, succesen giver, der er en vigtig del af vores livskvalitet.

 

Vi kan planlægge kompenserende strategier, det vil sige finde måder, hvor vi kan arbejde rundt om det, der er svært. Hvis en ung fx meget let bliver vred og kaster med sine ting, skal der ikke ligge ting på den unges bord i skolen. Vi kan planlægge pædagogisk støtte i forhold til såvel indlæring, adfærd og sociale funktioner – fx at lære den unge, hvad kropssignalerne er, når den unge er ved at blive vred – så den unge kan træne mere hensigtsmæssige måder at reagere på end at smide med sine ting.

 

Vi kan planlægge kompenserende strategier og finde måder, at arbejde rundt om det, der er svært. Vi planlægger en tilpasset pædagogisk støtte forhold til indlæring, adfærd og sociale kompetencer, dermed har den unge mulighed for at lære en mere hensigtsmæssig måde at reagere på.

 

Ny Nørremarks personale arbejder under metodetvang, som sikrer at alle arbejder i samme retning. Denne bygger på den nyeste neuropædagogiske teori og forskning, som personalet præsenteres for og drøfter på løbende neuropædagogiske kurser og sagssupervision af vores eksterne eksperter.