Om os

Ny Nørremark ligger på Sonnerupvej 40, 4060 Kirke Såby. Vi er et neuropædagogisk opholdssted og botilbud med plads til børn og unge. Vores formål, som fond, er at yde praktisk og pædagogisk støtte til børn, unge og voksne med psykiske, sociale og/eller adfærdsmæssige udfordringer, hvor hovedårsagen er hjerneskade eller omsorgssvigt.

Vi tilbyder neuropædagogisk støtte til børn og unge med hjerneskader og dysfunktioner i et tæt samarbejde med neuropsykologiske eksperter.

 

Vi har mulighed for at etablere og drive tilbud i henhold til Servicelovens §§ 66, 107, 108, 103 og 104, derudover kan vi desuden tilbyde undervisningsaktiviteter til børn og unge, i samarbejde med lokale specialskoler. Derudover kan vi tilbyde støtte til borgere i eget hjem, jf. Servicelovens § 85.

 

Vores rejse, helt tilbage fra start til nu

Da gården blev købt i 1977, var der ikke planer om at der skulle drives et opholdssted. De lokale børn, der havde det lidt svært i hjemmet, fandt dog hurtigt en plads på gården, hvor de følte de passede ind. Rygterne om den rummelige gård, nåede Bispebjerg psykiatriske afdeling, som manglede et sæt gode plejeforældre til en udadreagerende dreng.

Da drengen flyttede ind, oplevede han en ny rummelig verden, der kunne håndtere hans selvskadende og udadreagerende adfærd. 

I samarbejde med Bispebjerg fandt man de rette metoder til at hjælpe drengen f.eks. blev der opstillet et skur ude på marken, så han kunne sidde i tørvejr og råbe; på den måde fik drengen ro til at komme ud med de følelser han sad med. 

I 1983 godkendte Socialministeriet gården til at blive et bosted og herefter opstod Lille Nørremark, som er begyndelsen, på det der senere hen skulle blive Ny Nørremark.

Den tidligere leder nåede i 2021 alderen til at gå på pension, og gav derfor stafetten videre til en ny ledelse, bestående af Direktør Jan Bartholomæussen og Souschef Christoph Bromberg. De har opgaven med at holde ånden i hævd og udvikle positive ideer. Ledelsen er underlagt en professionel bestyrelse.

Ny Nørremark

Ny Nørremark ligger i Lejre kommune. Det er et neuropædagogisk opholdssted under SSL §66 og §107 med plads til børn og unge fra 11 år og op.

 

Vi tilbyder neuropædagogisk støtte til børn og unge med hjerneskader og dysfunktioner, i et tæt samarbejde med neuropsykologiske eksperter.

Ny Nørremark er en samling af tilbud for børn og unge med hjerneskader og dysfunktioner i hjernen, hvor de kan bo, få undervisning og behandling, tilbydes beskæftigelse og hjælpes til at finde deres plads i livet. Samtidig er det også et tilbud, hvor vi hjælper forældre og pårørende til bedre at kunne forstå og hjælpe deres familiemedlem.

 

Målet med et ophold på Ny Nørremark er på baggrund af neuropsykologiske tests og en neuropædagogisk tilgang, at kunne tilbyde børnene og de unge en faglig konkret behandling og støtte, så de oplever succes og får lyst til at lære og udvikle sig.

Vi arbejder på, at børnene og de unge bliver så selvhjulpen som muligt og gøre dem i stand til at udnytte deres styrker både ift. arbejdsmarkedet, i fritidslivet og socialt.

 

Samtidig inddrages forældre og familie, så de får ny indsigt og viden, og derigennem får mulighed for at hjælpe dem på en mere hensigtsmæssig måde, der tager højde for deres hjernemæssige skader.

Grundværdier

På Ny Nørremark er vores værdier grundlaget for vores arbejde. Vores værdigrundlag bygger på respekt for den unge. Vi brænder for at hjælpe de unge med at blive så selvstændig som muligt.

 

De 3 vigtigste grundværdier vi arbejder efter, er respekt, tryghed og omsorg. Disse tre punkter er altafgørende for at vi ser positive resultater med de unge.

 

I vores hverdag med børnene og de unge, kommer vores værdier til udtryk, når vi bl.a. hjælpes ad med madlavningen, med de unge i førersædet. Vi planlægger desuden altid aktiviteter og udflugter med de unges interesser i mente.

 

Derudover samarbejder vi om deres personlige udvikling. Vi tilpasser og planlægger, i samarbejde med dem, deres hverdage.

 

Dette er kun et lille indblik i hvordan vores værdier bliver brugt i praksis.

Hvem er de ansatte?

Vores ansatte brænder for at hjælpe mennesker, der har brug for en særlig indsats for at kunne blomstre. De fleste er uddannede pædagoger, Sosu-assistenter eller plejere, samt ufaglærte der har et godt menneskesyn og personlige kompetencer.

 

Mange af dem kan derudover noget med deres hænder – enten tømre, mure eller reparere en bilmotor. Alle har det samme grundkursus i neuropsykologi og neuropædagogik, så personalet er klædt på til at hjælpe mennesker, hvis hjerner af den ene eller anden grund har besværligheder, og behov for en målrettet neuropædagogik indsats.

 

Kurset gentages 1 gang årligt, således medarbejdergruppen altid er ajourført i forhold til den nyeste viden omkring neuropsykologi og neuropædagogik.