Neuropædagogisk botilbud til børn og unge

nye lokaler

§66

På Ny Nørremark tilbyder vi ophold efter SSL (Social- og Serviceloven) §66, til børn og unge, under 18 år, der har et behov for det. Vi fokuserer på at lære den unge at navigere i deres hjerneskader, sådan at den unge lærer at være så selvstændig som muligt i deres voksenliv.

§107

Vi tilbyder ligeledes ophold efter SSL §107 som er et midlertidigt botilbud til voksne fra 18 år og op. Vores fokus er på den enkelte unge og deres behov.

Neuro-pædagogisk tilgang

På Ny Nørremark er vores fokusområde at gøre den unge så selvhjulpen og selvstændig som muligt, dette gør vi blandt andet med vores neuropædagogiske tilgang.

Opholdet

Formålet med et ophold hos os, er at blive så selvstændig som muligt, både i forhold til arbejdslivet, fritidslivet og socialt. Dette gør vi ved at fokusere på de stærke sider den unge besidder, og arbejde med disse sider. På den måde mærker den unge succes fremfor nederlag.

Om os

Til sagsbehandleren

0
Ledige pladser

Til unge og deres forældre

Alle vores børn, unge og voksne har en drøm om at være sæt på normalsamfundet som muligt, Vores opgave er at hjælpe dem til, at drømmen går i opfyldelse. Det gør vi ved at støtte dem i at blive så selvhjulpne som overhovedet muligt."